Vianoce

Po roku sa nám opäť blížia sviatky radosti a pokoja. Vianočné sviatky predstavujú tradície, rodinnú pohodu, šťastie, pokoj no okrem rodinnej pohody so sebou prinášajú aj zvýšené riziko vzniku požiaru.

Preto Vám prajeme nie len bezpečné Vianoce bez požiarov ale aj krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich najbližších a v novom roku 2017 pevné zdravie a úspechy v pracovnom aj osobnom živote.

DHZ Lemešany