Bohu na radosť a ľuďom na pomoc

V časopise Požiarnik sme trošku zviditeľnili našu DHZ-tku. Heslo hasičov: „Bohu na radosť a ľuďom na pomoc“ predznačuje dlhé historické spojenie dobrovoľného hasičstva a viery. V našom dobrovoľnom hasičskom zbore sa snažíme túto tradíciu udržiavať a už roky úzko spolupracujeme s Rímsko-katolíckou farnosťou v Lemešanoch a Obišovciach. Naša vzájomná spolupráca je úzka a zahŕňa hneď niekoľko oblastí. Pravidelne vypomáhame pri rôznych cirkevných sviatkoch v liturgickom roku.

(celý článok nájdete v časopise Požiarnik 3/2017)