Ochrana pred lesnými požiarmi

S prichádzajúcou jarou a teplejším počasím Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyzýva občanov na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi a zároveň žiada občanov aby: nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčili v lesoch!