Veľká noc v našej farnosti

Počas celej Veľkej noci sme sa snažili byť nápomocní a aj takýmto spôsobom prežívať radosť zo zmŕtvychvstania Božieho syna. V našej farnosti je už tradíciou, že dobrovoľní hasiči sa podieľajú na strážení Božieho hrobu v historických hasičských uniformách. Ani tento rok nebol výnimkou. Boží hrob sme začali strážiť na Veľký piatok a v strážení sme pokračovali od skorých ranných hodín Bielej soboty. Nechýbali sme ani v sprievode večernej procesie.

Pán Boh zaplať zúčastneným, ktorí obetovali svoj čas na úkor svojho pohodlia.

Fotoalbum: