Obvodové kolo – výsledky

Obvodové kolo sa konalo dňa 21.05.2017 na futbalovom ihrisku v Lemešanoch. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak. Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Čas PU el.časomiera, štafeta merané ručne.

Výsledky:

Okrsok Kokošovce:
Muži:

1. Záborské – 105,21 s
2. Abranovce – 105,75 s
3. Dulova Ves – 129,88 s

 

4. Petrovany – 130,42 s
5. Kokošovce NP+85,63 s

Okrsok Lemešany:
Ženy: 

1. Bretejovce – 126,84 s

Muži:

1. Drienov – 109,09 s
2. Šar. Bohdanovce – 109,55 s
3. Bretejovce NP+88,09 s

4. Lemešany NP+95,18 s

Okrsok Mirkovce:
Ženy

1. Brestov NP+103,46 s

Muži:

1. Brestov 97,71 s
2. Lesíček 103,32 s
3. Mirkovce 117,23 s 

4. Žehňa 124,29 s

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že sa uvidíme aj v auguste na našej domácej súťaži Memoriál p. C. Sabola a Memoriál V. Záhradníka.

Fotoalbum:

[zdroj: OV DPO Prešov]