S chiži do palaca

V cykle venovanom obci Lemešany sa dňa 24.09.2017 v krátkosti predstavil aj náš dobrovoľný hasičský zbor Lemešany. Prinášame Vám aj krátky videodokument z činnosti, ktorým sa DHZ venuje. Príjemné sledovanie praje kolektív DHZ Lemešany.