Vianoce

Prajeme Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších a v novom roku 2018 pevné zdravie a úspechy v pracovnom aj osobnom živote.

kolektív DHZ Lemešany