ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!

Milí priatelia,

uplynulý rok bol plný chvíľ šťastných, radostných, no aj menej veselých ba niekedy až zarmucujúcich. Vy ste to všetko prežívali s nami. Boli ste pri všetkých týchto udalostiach. Preto Vám chceme vysloviť vďaku za Vašu priazeň a podporu, ktorú ste nám počas roka prejavovali a týmto spôsobom nám pomáhali napredovať. ĎAKUJEME.
Na sklonku rokov vyslovujeme aj naše malé želanie… veríme, že v novom roku nám ostanete verní a budete nás aj naďalej podporovať a vnášať našej práci zmysel. Veríme, že sa k nám pridáte a spoločne budeme budovať naše spoločné záujmy, záľuby a priateľstvá. Chceme Vám do nového roku zaželať aj mnoho dní, ktoré budú plné úspešných každodenných počinov, dni plné šťastia, lásky a chvíľ strávených v kruhu milovaných. Prajeme Vám aj mnoho zdravia, málo nezhôd, žiadne nehody, chvíle pohody, ktoré nevyruší požiar ani povodeň.
Milí priatelia….
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!

Kolektív DHZ Lemešany

Facebook
YouTube
Instagram