Stráženie Božieho hrobu

Milí členovia a nečlenovia DHZ Lemešany,

Začalo sa nám pôstne obdobie, čo je neklamnou predzvesťou blížiacich sa najväčších sviatkov kresťanov. Už ako je u nás tradične zvykom aj tohto roku by sme svojou prítomnosťou chceli prispieť k prežívaniu Veľkej noci v našej farnosti.
Dávame Vám do povedomia dátum 30.03.2018 (piatok) a 31.03.2018 (sobota), kedy by sme sa zúčastnili stráženia Božieho hrobu. Touto cestou prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o stráženie, aby prostredníctvom správy na FB kontaktovali p. Ing. Mareka Angeloviča alebo p. Katarínu Dobrovičovú a prihlásili sa na konkrétny deň a hodinu. Striedanie je každých 30. minút. Prípadné organizačné zmeny budú vopred oznámené.