Požiar pokosu Chabžany

Fotoalbum:
Facebook
YouTube
Instagram