Odpustová slávnosť v Obišovciach

Jedno obrovské ĎAKUJEM patrí členom DHZ Lemešany, DHZ mesta Prešov, DHZ Brestov, DHZ Mirkovce, DHZ Radatice, DHZ Rakoš, DHZ Slančík, DHZ Záhradné, DHZ Bretejovce, DHZ Drienovská nová Ves, DHZ Ľubotice, DHZ Sedlice a organizácií A.R.E.S. za skvelé zvládnutú službu v organizácií Arcidiecéznej Odpustovej slávnosti Ružencovej P. Márie v Obišovciach.

ĎAKUJEM.
veliteľ DHZ – Ing. Marek Angelovič