VČS za rok 2018

Dňa 05.01.2019 sa konala VČS v priestore kultúrneho domu v Lemešanoch.

Fotoalbum:

Facebook
YouTube
Instagram