Zvolávací systém pre OHZ (DHZ)

DHZO Lemešany využíva zvolavací systém oznamovania požiarov a iných udalostí členom dobrovoľných hasičských jednotiek prostredníctvom SMS. Systém je rýchly a efektívny. Pracuje podľa dvoch schém:

a)  oznamovateľom je starosta alebo člen OHZ

zdroj foto: Systém Hasiči

b) oznamovateľom je operačný dôstojník

zdroj foto: Systém Hasiči

Všetky potrebné informácie o zvolávacom systéme a možnosti prihlásenia aj Vášho zboru do systému nájdete na webovej stránke zriaďovateľa:
 http://www.systemhasici.sk/