Výsledky – obvodové kolo Lemešany

Minulý týždeň, 19.05.2019 sa u nás konala obvodová súťaž v hasičskom športe DHZ pre okrsky Lemešany, Kokošovce, Mirkovce, Sedlice a Rokycany.

Výsledky:

Okrsok Lemešany:
Ženy:
1. Lemešany – 144,28 s

Muži:
1. Drienov A – 98,13 s
2. Bretejovce – 112,21 s
3. Drienov B – 112,27 s

Okrsok Kokošovce:Muži:
1. Abranovce – 106,72 s
2. Záborské – 106,97 s

Okrsok Mirkovce:Muži
:
1. Lesíček – 99,99 s
2. Brestov – 108,36 s

 

 

+mimo súťaž muži 
Prešov – 129,56 s
dorast PO – 125,23 s

Okrsok Sedlice:
Ženy:
1. Sedlice – 138,90 s

Muži:
1. Ľubovec – 100,20 s
2. Sedlice – 109,71 s
3. Miklušovce – 128,65 s

Okrsok Rokycany:


Muži:
1. Žipov – 101,78  s
2. Bajerov – 105,13 s
3. Bzenov – 116,68 s

zdroj: ÚzO DPO Prešov

Fotoalbum: