Odpustová slávnosť v Obišovciach

Ako sa rok s rokom stretol, v Obišovciach sa opäť konala celodiecézna púť. V mene hesla hasičov, BOHU NA SLÁVU A ĽUĎOM NA POMOC, sa desiatky dobrovoľníkov staralo o organizáciu, dopravu a bezpečnosť pútnikov v nie veľmi priaznivom počasí.

Ďakujeme DHZ Drienovská Nová Ves, DHZ Bretejovce, DHZ Radatice, DHZ Sedlice, DHZ mesta Prešov, DHZ Slančík, DHZ Rákoš, DHZ Záhradné, DHZ Demjata, DHZ Varhaňovce, DHZ Tuhrina, DHZ Ľubotice a organizácii A.R.E.S Prešov a Košice za rádiové spojenie medzi jednotlivými stanovištiami.

Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.

Fotoalbum:

Facebook
YouTube
Instagram