Odpustová slávnosť v Obišovciach

Ako sa rok s rokom stretol, v Obišovciach sa opäť konala celodiecézna púť. V mene hesla hasičov, BOHU NA SLÁVU A ĽUĎOM NA POMOC, sa desiatky dobrovoľníkov staralo o organizáciu a dopravu v nie veľmi priaznivom počasí. Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.

Fotoalbum:

Facebook
YouTube
Instagram