Vianočná sieť svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi milióny ľudí. V novodobej histórii túto tradíciu roznášať plamienok založili naši susedia Rakúšania. Plamienok zvyčajne odpaľuje dieťa svetla, ktoré putuje do Betlehema a následne sa vracia späť, aby svetlo naplnilo svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.

Ako sa dostane do našich domácností?

Malý nenápadný plamienok je prepravovaný všetkými typmi dopravy. K nám sa Svetlo dostane najčastejšie prostredníctvom železničnej dopravy prostredníctvom skautských oddielov. Tento rok ho skauti priniesli z Viedne už po tridsiatykrát. V deň odpálenia 14. decembra bol plamienok prepravený do Bratislavy, kde ho skauti slávnostne odovzdali prezidentke Slovenskej republiky, pani Zuzane Čaputovej. V ďalší deň bolo Betlehemské Svetlo odovzdané v Zakopanom poľským skautom a ďalej putuje po celom Poľsku, pobaltských krajinách cez Rusko až na Sibír.

U nás sa dostáva aj na netradičné miesta ako je Lomnický štít a počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 21. decembra, sa dostane vlakovými spojeniami do všetkých domácností na celom Slovensku. Do tejto siete svetla sa každoročne zapájame aj my. Už po piatykrát sa vyberieme na cestu za plamienkom, aby sme ho následne v nedeľu slávnostne priniesli do kostolov našej farnosti.

 

V nedeľu 22. decembra bude plamienok prítomný vo farskom kostole v Lemešanoch aj vo filiálkach Chabžany a Janovík, odkiaľ si ho tradičným odpálením zo sviece na sviecu budete môcť odniesť do svojich domovov.

Zdroj: www.betlehemskesvetlo.sk, www.skaut.sk,