Sv. omša za hasičov a ich rodiny

Dnes, 29.12.2019 sa už po štvrtýkrát konala v rímskokatolíckom kostole v Obišovciach svätá omša, ktorá bola obetovaná za členov hasičských zborov a ich rodiny.

Fotoalbum:

 

Zdroj titul.foto: DHZ Prešov