Ďakujeme, pomohli ste ozdobiť Vianoce dobrým skutkom

Priatelia ste úžasní!

Záverečné slová po ukončení tretej vianočnej charitatívnej zbierky sa mi píšu veľmi ťažko. Úprimne ťažko so slzami dojatia a veľkou vďačnosťou, ktorú nedokážem vložiť do slov.

Tento rok sme sa do „našej“ už pomaly tradičnej zbierky zapájali s nastavením, že pôjdeme pravdepodobne odovzdať potraviny a drogériu iba jedným osobným autom za naše rodiny.

Chceli sme zachovať tradíciu a motivovali nás úryvky slov z Exupéryho Modlitby:

„Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. (…) Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti a budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. (…) Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, slovami či bez slov.“

Veľmi dobre sme si uvedomovali, v akej situácií sú mnohí z nás a teda chceli sme udržať tradíciu aspoň malým balíčkom. „Koronový rok“ priniesol mnoho neistoty – zdravotnej, finančnej, sociálnej … O to viac chcem vďačne povedať, že ste sa nám stali istotou v neistote. Sme neskutočne vďační za vašu štedrosť. Smelo si dovolím tvrdiť, že tento rok darovalo do zbierky pre Maják nádeje toľko ľudí, koľko za prvé dva ročníky dokopy. Je pravdou, že mnohí z vás prišli nesmelo so slovami, že darujú menej, lebo si viac nemôžu teraz dovoliť. Chcem Vám povedať, že sa nemáte za čo hanbiť! Skladám pred vami klobúk, lebo ste darovali i z mála. Veď nakoniec, aj hostinský, ktorý podľa tradície ubytoval Jozefa a Máriu v Betleheme, daroval z nedostatku to málo čo mohol, maštaľ. A predsa bol odmenený tým, že svojou chudobou prispel k veľkej veci. Tak i tým našim málom sme prispeli na veľké dielo. A v konečnom dôsledku je z toho doslovne veľká vec. Balenie a prepravenie darovaných vecí u všetkých zúčastnených sprevádzal slzy a pot, doslova. Slzy dojatia a vďačnosti, koľkým rodinám ste nám pomohli urobiť krajšie Vianoce a pot z práce, keďže jej bolo naozaj dosť ☺️.

V tento špecifický rok cítim veľkú potrebu sa poďakovať aj menovite. V prvom rade ďakujem všetkým vám, ktorí ste do zbierky prispeli. Či v malom, či vo väčšom stali ste sa súčasťou väčšieho diela. Ďakujem mojím „spoluorganizátorkám“ Andrejke Mlynárovej s rodinou za technickú a IT podporu čohokoľvek, čo sme vymysleli, Katke Dobrovičovej s rodinou za fotodokumentáciu a materiálnu a organizačnú podporu na zbernom mieste. Ďakujem rímsko-katolíckym farnostiam v Lemešanoch a Obišovciach za ich príspevky a duchovným otcom za spoluprácu, pomoc a priestory. Ďakujem všetkým organizáciám, ktoré sa zapojili a pomohli rozšíriť myšlienku vianočnej zbierky, civilným zamestnancom, policajtom a vedeniu Strednej odbornej školy policajného zboru Košice, že sa ochotne zapojili. Vďaka patrí aj občianskému združeniu Poľovníček za ich vklad a propagáciu zbierky. Rovnako ďakujeme všetkým vám, ktorí ste v anonymite pomohli s organizáciou, darom či povzbudivými slovami.

Prajeme Vám príjemný vianočný čas, aby ste prežili blízko sŕdc so svojím najbližšími, hoci nám možno tento rok bude chýbať objatie pri vianočnom stromčeku, či novoročný prípitok. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, materiálne alebo aj slovom povzbudenia, pretože ste sa stali srdcom blízki neznámej rodine, s ktorou osud rozohral ťažkú hru a v duchu motta tohtoročnej zbierky pomohli ste ozdobiť Vianoce dobrým skutkom.

S prianím pokojných Vianoc,

Dominika Angelovičová

 

P. S.: V mene kolektívu DHZ Lemešany, chceme poďakovať samotnej autorke myšlienky na charitatívnu zbierku a zároveň aj autorke tohto článku, Dominike Angelovičovej, ktorá spolu s rodinou nemálou mierou prispela ku každému ročníku tejto krásnej akcie.

Za 15 dní sme vyzbierali približne trištvrte tony potravín! V číslach je to približne:

múka
olej
soľ
cukor
cestoviny
mlieko
ryža
zemiaky
strukoviny
krupica
konzervy a zaváraniny
cukrovinky
sušené ovocie (+ mak)

prášok na pranie
aviváž

95 kg
30 l
12 kg
80 kg
cca 100 kg
60 l
30 kg
100 kg
13 kg
12 kg
6 kartónov
7 tašiek
15 kg

cca 80 kg
cca 40 l

A ďalšie množstvo pudingov, korenín, ochucovadiel, čajov, káv, cereálii a taktiež dezinfekčných prostriedkov, čističov, hygienických potrieb, ktoré sme už z pochopiteľných dôvodov nerátali ☺️

Fotoalbum: