ZŠ a MŠ Lemešany

V piatok (12.02.2021) a v sobotu (13.02.2021) sme na žiadosť riaditeľa Mgr. Tomáša Susla, PhD. vykonali dezinfekciu priestorov Základnej školy a Materskej školy Lemešany, aby vaše/naše deti, boli o niečo viac chránené.

Zároveň v sobotu 13.02.2021 sme vykonali niekoľkonásobnú dezinfekciu odberného miesta – Kultúrneho domu v Lemešanoch.