Požiar v Lemešanoch – časť Chabžany

Dnes, 31. mája 2021 o cca 17stej hod. sme boli na žiadosť OS HaZZ Prešov vyslaní na likvidáciu požiaru trávnatého porastu nad cintorínom v Chabžanoch.

Fotoalbum: