Podporujeme nie len hasičky, ale všetky ženy

Tak ako minulý rok, aj v roku 2021 sme podporili charitatívnu akciu Beh pre zdravé prsia, ktorá svojím výťažkom zo štartovného podporí viaceré projekty v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníka.

V hasičskom a záchrannom zbore je zastúpenie žien čím ďalej vyššie.  Náš dobrovoľný hasičský zbor nie je výnimkou. Tvorí ho takmer 48% žien z celkovej členskej základne. Dievčatá a ženy sa zúčastňujú prevažne súťažnej, organizačnej a reprezentatívnej činnosti, ale zúčastňujú sa aj na zásahoch.

ZDROJ: FB Beh pre zdravé prsia

One Reply to “Podporujeme nie len hasičky, ale všetky ženy”

  1. Spätné upozornenie: Komu sme pomohli tento rok?

Comments are closed.