Likvidácia bodavého hmyzu

Dňa 09.09.2021 vo večerných hodinách sme obdŕžali správu s prosbou o pomoc od nášho člena, ktorý žiadal o možnosť pomoci s likvidáciou 2 hniezd osí, ktoré sa nachádzali priamo v klimatizačnej jednotke  v priestoroch výrobnej haly, kde pracuje tento náš člen. Keďže sme už skôr vybavili našu jednotku oblekom proti bodavému hmyzu, bola konečne možnosť aj tento oblek otestovať a vyskúšať. Vzhľadom na pohyb zamestnancov počas dňa sme zvolili zásah vo večerných hodinách, kedy sa v areáli a výrobnej haly už nikto nenachádzal a bolo aj z hľadiska bezpečnosti istejšie zasahovať, kedy je predpoklad, že všetky osi sú na 1 mieste a nelietajú. Vo večerných hodinách sme teda prišli na miesto zásahu a pomocou dostupných prostriedkov sme zlikvidovali osie hniezda tak, aby neboli zamestnanci ohrození. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila späť na svoju zbrojnicu.  

Fotoalbum: