Taktické cvičenie Drienovská Nová Ves

Dňa 30.10.2021 sa v katastri obe Drienovská Nová Ves uskutočnilo vopred plánované súčinnostné cvičenie DHZO okrsku Lemešany a prizvaných DHZO.

Cvičenia sa zúčastnili jednotky DHZO Drienovská Nová Ves, Bretejovce, Drienov, Šarišské Bohdanovce, Lemešany a Haniska. Námet cvičenia bola udalosť – hra deti s otvoreným ohňom, od ktorého sa chytila skládka dreveného a iného nešpecifikovaného odpadu. V skládke sa nachádzal materiál, ktorý sa vznietil a došlo aj k výbuchu freonových sprejov, ktoré tam niekto vyhodil. Z tohto dôsledku sa deti zľakli a rozutekali sa do okolitého prostredia. Vplyvom týchto udalosti došlo aj k poraneniu jednotlivých zainteresovaných osôb.

Cieľom cvičenia bola likvidácia požiaru skládky, vyhľadávanie zranených detí a osôb a následne poskytnutie prvej predlekárskej pomoci. Na cvičení bola prítomná ako komisárka za prvú pomoc aj p. Kmecová (záchranárka ZZS Košická záchranka), ktorá okrem prípravy figurantov mala za úlohu aj vyhodnotiť jednotlivé úkony poskytnutia pomoci. Cieľom cvičenia bolo aj nacvičiť si komunikáciu medzi jednotlivými veliteľmi DHZO, hasičmi a veliteľom zásahu. Konečné hodnotenie cvičenia bolo zamerané hlavne na poukázanie chýb, tak aby sme sa všetci spoločne vyvarovali problémom, ktoré nás môžu prekvapiť v reálnom zásahu.

Fotoalbum: