Posvätenie našej hasičskej techniky

V nedeľu, 14.11.2021 po svätej omši, ktorá bola spojená s odpustovou slávnosťou Kostola sv. Martina v Lemešanoch, hlavný celebrant a kazateľ Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita posvätil našu hasičskú techniku.

Exc. Mons. Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi-metropolita a jeho osobnému tajomníkovi a ceremonárovi, ThDr. Jozefovi Kmecovi, PhD. sme darovali ozdobnú hasičskú sekerku, ktorú zdobí odliatok svätého Floriána.

Fotoalbum: