Vianočná charitatívna zbierka 2021

„Buďme anjelmi pre iných.“

Pamätáte na detskú táborovú hru „Na anjelov“? Princípom tejto hry je preukazovať pozornosť a záujem o členov skupiny alebo rodiny. Večer si každý člen skupiny vylosoval papierik, na ktorom bolo meno iného člena skupiny. Tento človek sa stal zverencom anjela, ktorý si papierik vytiahol. A tak sa každý zo skupiny na jeden deň stal anjelom, ktorý sa staral o svojho zverenca. A čo je úlohou anjelov? Predsa chrániť, pomáhať a preukazovať priazeň. Od chvíle kedy si anjel vytiahne svojho zverenca, je k tomuto človeku pozorný, venuje sa mu, pomáha mu, vníma čo potrebuje. Každý večer sa potom spoločne členovia skupiny rozprávajú a majú uhádnuť, kto bol koho anjelikom. „Hra na anjelov“, hoc nepomenovaná, by mala byť v rodine samozrejmá. Vzájomná pomoc, všímavosť a starosť o dobro druhých je niečím, čo považujeme v rodine za bežné, častokrát až do momentu, kedy sa nepozrieme na situáciu u nás doma z blízka. Vtedy zistíme, že to až také samozrejme nie je. Že sa tlakom doby vytráca z centra záujmu naše rodinné „ty“ či „my“ a nahrádza ho „ja“. Do hľadáčika sa nenápadne vtlačia naše vlastné potreby, naše vlastné záujmy, aj keď často pod nevinnou zámienkou, že to robíme „aby sme sa mali všetci dobre“ a naši najbližší sa dostanú na druhú koľaj.  Ich potreby sa stanú prehliadanými, či málo dôležitými. A tu začína cesta vzďaľovania sa. Toto celé sa deje veľmi nenápadne, tlakom doby a situácie veľakrát nemáme čas sa ani zamyslieť a tento proces zastaviť.

Čas adventu je časom stíšenia sa a v našej „hasičskej rodine“ už štvrtým rokom aj časom výzvy, ktorú sa snažíme splniť. Tento rok sme si povedali, že by mohla byť táto adventná výzva dvojúrovňová. Ak máte chuť, poďte s nami do výzvy: „Buďme anjelmi pre iných.

V prvom leveli „Buďme anjelmi v rodine“. V duchu inšpirácie vyššie spomenutej táborovej hry si počas adventu viac všímajme potreby našich najbližších. Nepredpokladajme, že to vieme, veď ich najlepšie poznáme už roky, ale pýtajme sa či je to naozaj tak. Uvidíte, budete prekvapení, že veci či činy, ktoré od nás potrebujú naši partneri, naše deti, či naši rodičia, sú častokrát úplne iné ako tie, ktoré predpokladáme, že to sú. Pýtajme sa ich na to, pozorujme, venujme im to najvzácnejšie čo máme, čas strávený rozhovorom, spoločnou činnosťou, pozornosťou…

A ak máte odvahu, poďte s nami i do druhého levelu tejto výzvy: „Buďme anjelmi pre núdznych, neznámych“. Buďme pozorní i k cudzím ľuďom, núdznym, chudobným materiálne, i tým chudobným na lásku, vnímajme ich potreby a reagujme na nich. Že prvý level zvládate ako expert, ale pri druhom premýšľate ako na to? Máme pre vás inšpiráciu 🙂

Už po štvrtý rok vyhlasujeme v čase od 01.12.2021 do 18.12.2021 charitatívnu zbierku v hesle „Buďme anjelmi pre iných“. Chceme vás požiadať o materiálnu pomoc – trvanlivé potraviny (okrem múky) a drogéria, pre občianske združenie Maják nádeje, ktorý následne prerozdelí vyzbierané potraviny a drogériu rodinám, ktoré bojujú s existenčnými problémami. Budeme veľmi rady, ak pri vianočných nákupoch na svoj štedrovečerný stôl budete myslieť ako „anjeli“ na svojich „zverencov“, ktorí budú mať Vianoce chudobnejšie.

Tak čo, pridáte sa k nám?

 

Za DHZ Lemešany, Dominika Angelovičová

One Reply to “Vianočná charitatívna zbierka 2021”

Comments are closed.