Betlehemské svetlo

DHZ Lemešany aj tento rok pôjde prevziať od skautov 8. Oddielu J. Murgaša v Kysaku Betlehemské svetlo, aby ho dobrovoľní hasiči priniesli do našej farnosti.

Odpáliť si plamienok budete môcť na štedrý deň (piatok, 24.12.2021) vo všetkých troch kostoloch RK farnosti Lemešany a to v čase:

Farský kostol sv. Martina (Lemešany)od 08:00 do 17:00 hod.
Kostol sv. Štefana Uhorského (Chabžany) od 08:00 do 16:00 hod.
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Janovík) – od 08:00 do 16:00 hod.

mapa Betlehemského svetla, k 21.12.2021