Vianočný darček pre všetkých občanov obce Lemešany

Každý z nás si uvedomuje, aký krehký je ľudský život. V júni 2021 sme vďaka obci Lemešany prevzali od starostu externý defibrilátor (AED). AED potrebovalo výmenu batérie, elektród, skrinku a označenie, aby sme ho mohli považovať za funkčné a pripravené.

Dočkali sme sa! Obec Lemešany dostala vianočný darček v podobe zaregistrovania a zaradenia nášho AED do systému (www.155.sk). Členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Lemešany sa oficiálne zaradili do pomocného výjazdového systému ZZS pre prípad urgentnej potreby poskytnutia prvej pomoci.

V prípade, ak hasiči nebudú schopní uskutočniť výjazd s AED (predsalen dobrovoľní hasiči majú svoje normálne zamestnanie), operátor tiesňovej linky 155, resp. 112 vie každého občana z obce alebo jej blízkosti naviesť, ako sa dostane k AED uloženému v našej hasičskej zbrojnici.

mapa AED k 21.12.2021

AED je možné použiť do doby, kým nepríde k pacientovi sanitka. AED sú indikované na použitie u pacientov so srdcovou zástavou, ktorí nereagujú na fyzický podnet (sú v bezvedomí), nedýchajú a sú bez pulzu. Použitie defibrilátora je veľmi jednoduché, prístroj prostredníctvom reproduktora naviguje poskytovateľa prvej pomoci krok za krokom. Všeobecne to môžeme zhrnúť do pár krokov: 

1. Defibrilátor položte do blízkosti pacienta na stranu bližšie k vám. Stlačte tlačidlo ON-OFF (zapnúť/vypnúť), ktorým sa zapne defibrilátor. 

2. Obnažte hrudník pacienta. Ak je hrudník pacienta špinavý alebo mokrý, očistite a utrite ho (prípadné náplasti odstráňte).

3. Vyberte elektródy a odstráňte z nich modrú fóliu.

4. Elektródy priložte na obnažený hrudník pacienta a poriadne ich pritlačte, aby dobre priľahli k pokožke pacienta.

5. Počúvajte hlasové pokyny a nedotýkajte sa pacienta!

6. Ak defibrilátor zistí rytmus vhodný pre elektrický výboj, zobrazí sa hlásenie
PRÍPRAVA VÝBOJA a defibrilátor vám dá pokyn STLAČTE TLAČÍTKO, k pusteniu výboja (možnosťou je tiež, že defibrilátor automaticky, t.j. bez nutnosti vášho zásahu vyšle výboj – záleží od modelu). Bez ohľadu na to, s akým AED pracujete, vždy postupujte podľa hlasových pokynov.

7. Do príjazdu sanitky neodpojujte elektródy od pacienta ani od defibrilátoru.

8. Ak sa pacient preberie alebo začne hýbať, uložte ho do stabilizovanej polohy a pokúste sa, pokiaľ to bude možné, aby sa nehýbal.

 

 

 

Veríme, že tento proaktívny prístup bude pomáhať zachraňovať ľudské životy.