Vážime si vás a vašu prácu, kolegovia!

Tento článok je venovaný všetkým dobrovoľným hasičom na Slovensku, ale aj za hranicami nášho malého štátu.

Dobrovoľník je človek, ktorý koná prospešnú činnosť pre spoločnosť dobrovoľne a bezodplatne. Svoju službu spoločnosti vykonáva nezištne, vo svojom voľnom čase. Nuž, prídu aj momenty, kedy je potrebné dobrovoľníkov oceniť, dať im na vedomie, že si ich prácu vážime a je pre nás veľmi dôležitá. Že evidujeme čo robia, koľko obetujú pre iných na úkor svojho voľného času, že sú pre spoločnosť nenahraditeľní a potrebujeme ich. Jednoducho, že ich práca má ZMYSEL.

Preto sme sa rozhodli pripojiť k výzve #laskavostcezsladkost. Výzva začala u p. Katky, ktorá chcela v týchto časoch začať nový rok so super pocitom na srdci, a preto vymyslela bábovkovú výzvu. Prečo práve bábovka? Pretože, dobrá bábovka vždy poteší a upečie ju aj začiatočník 🙂 Pointou tejto výzvy je vybrať si nejaké zariadenie, ktoré potrebuje v týchto časoch podporiť, a kde sa potešia sladkej bábovke – nemocnicu, hasičov, policajtov, azylový dom … Nuž, na dobrovoľníkov, ktorí za svoju „prácu“ nedostanú niekedy ani len ďakujem, si spomenie málokto.

Ale my na vás myslíme, kolegovia. Vieme, koľko času a energie (niekedy aj financií) venujete svojím dobrovoľným hasičským zborom. A preto, naše ženičky hasičky upiekli krásne, voňavé bábovky a na znak úcty a vďaky za službu spoločnosti, sme ich rozniesli viacerým dobrovoľným hasičským zborom.

Dovolíme si tvrdiť, že väčšina z obdarovaných zborov bola prekvapená, keď im členovia DHZ Lemešany bábovku venovali. Jednoducho to nečakali 🙂 Pevne veríme, že ich to potešilo a na bábovke si pochutnali.

Zároveň vás všetkých chceme vyzvať k ďalšiemu šíreniu tejto iniciatívy. Potešte niektorý dobrovoľný hasičský zbor vo vašom okolí a ukážte mu, že si vážite prácu jeho členov pri ich dobrovoľníckej činnosti. Spojme sa a šírme pozitívnu energiu. Tak veľmi to všetci potrebujeme!

Nezabudnite pripojiť aj hastagy:

#laskavostcezsladkost
#vazimesivasupracu
#srdcomhasic

Fotoalbum: