Pomoc Ukrajine 🇺🇦

Aj takýmto spôsobom sme sa pripojili k pomoci pre Ukrajinu – Míľa pre Ukrajinu. Míľu pre Ukrajinu organizuje „Bratislava marathon Team“ a celý výťažok pôjde jednej z charitatívnych organizácií priamo na pomoc a podporu tých najslabších a najzraniteľnejších – detí a ich matiek, ktoré museli opustiť svoju rodnú krajinu a našli dočasné útočisko na Slovensku.