Zbierka – POMOC UKRAJINE

Ďakujeme všetkým, ktorí materiálne prispeli do zbierky pre Ukrajinu. Vaše dary sme pripojili k ďalším zbierkam a odovzdali Dobrovoľnému hasičskému a záchrannému zboru o.z. Chmeľov a už sú na ceste na Ukrajinu.

Fotoalbum: