Nová zbrojnica ešte v tomto roku!

Po vynovenej výjazdovej technike nám chýbalo nám už asi jediné – a to reprezentatívnejšie a atraktívnejšie priestory, kde by sme sa mohli stretávať a vychovávať mladšiu generáciu, učiť ju zodpovednosti a pripravovať na prácu v DHZ a zásahovej činnosti. A konečne sme sa dočkali! Včera nám bolo oznámené, že nová hasičská zbrojnica bude postavená do konca tohto roka. Našiel sa vyhovujúci pozemok aj financie v rozpočte obce Lemešany.

Budova súčasnej hasičskej zbrojnice je už dlho v nevyhovujúcom stave. Podpisuje sa na nej vlhkosť, a aj priestory, ktoré sme pred rokmi rekonštruovali a dávali sanačné omietky, opäť naberajú svoju vlhkosť.

Táto vlhkosť sa podpisuje aj na našej výjazdovej technike, na ktorej sa objavujú miesta, ktoré začínajú hrdzavieť. Problém je aj elektroinštalácia, ktorá je zastaralá. Hlavný istič je nepostačujúci aj napriek tomu, že pomerne celá zbrojnica má zrekonštruovanú elektroinštaláciu. V súčasnom stave nie je možné permanentne temperovať garáže ani šatňu. V šatni sa drží vlhkosť nad 70%, čo je pre uskladnenú zásahovú výstroj pre hasičov veľmi nepríjemné. V zimných mesiacoch je vonku teplejšie než vo vnútri, a to sme ešte nespomenuli stropy v miestnostiach, ktoré sú na spadnutie.

Sme nesmierne šťastní, že predstavitelia obce sa začali zaoberať touto problematikou a hneď sa našlo riešenie, priestor aj financie.

Ďakujeme!

Ak ste sa už začali pomaly tešiť s nami, vedzte, že dnes je 1. apríl, a neberte všetko vážne! Bohužiaľ takéto rozhodnutie (zatiaľ) neprišlo, ale veríme, že sa veci začnú hýbať správnym smerom. Takú budovu ako na ilustračnej foto by sme brali hneď. Boli by sme veľmi vďační, a nesmierne by nás potešilo, ak by sme mali zbrojnicu, ktorá by bola reprezentatívna a hlavne bezpečná.

Foto zdroj: Architekti.in – Hasičská zbrojnice v Kalné nad Hronom