Technický výjazd – Lemešany

Dňa 23.05.2022 sme na žiadosť p. farára a p. tajomníka Jozefa Kmeca vykonali technický výjazd k starému kostolu sv. Martina v Lemešanoch.

Kostol prechádza rozsiahlou rekonštrukciou vrátane vonkajších priestorov okolo kostola. Výsadba trávy a zelene po dlhšom období sucha potrebovala poliať. 

Fotoalbum: