Posvätenie kaplnky sv. Floriána v Prešove

Sme hrdí, že dnes, 01.06.2022 sa aj členovia DHZ Lemešany spolupodieľali na zabezpečení slávnostného požehnania kaplnky sv. Floriána nachádzajúcej sa v areáli KR HaZZ v Prešove. Hlavným celebrantom tejto slávnosti bol Jeho Excelencia biskup František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. 

Fotoalbum: