Odstránenie spadnutého stromu po búrke

Dňa 09.06.2022 v čase o 18:29 hod. sme boli vyslaní KOS HaZZ Prešov na odstránenie prekážky – padnutého stromu na starej ceste medzi obcami Ličartovce a Drienovská Nová Ves. Po prijatí správy sme na miesto udalosti vykonali výjazd s technikou CAS15 Iveco Daily 1+2. Naša činnosť po príjazde spočívala v odstránení padnutého stromu vplyvom počasia, ktorý zasahoval do jedného jazdného pruhu v zákrute. Po odstránení a uvoľnení cesty sa jednotka o 19:17 hod. vrátila späť do zbrojnice.

 

Fotoalbum: