Odpustová slávnosť v Obišovciach

Už každoročne prijímame prosbu a výzvu na podieľaní sa pri koordinácii dopravy a pútnikov počas Celodiecéznej odpustovej slávnosti k Milostivému obrazu v Diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie v Obišovciach.

Táto činnosť preverí vždy naše odhodlanie pomáhať a byť trpezlivými, nakoľko sa mnohokrát, aj počas organizovania dopravy na tomto mieste, stretávame s rôznymi udalosťami. Je to pre nás nie len výzva, ale zároveň aj akési pomyselné ukončenie sezóny a zároveň poďakovanie za športovú či zásahovú činnosť, že vždy sa vrátime domov z akéhokoľvek zásahu živí a zdraví.

Tento rok sme sa opätovne zapojili a musíme sami skonštatovať, že samotní vodiči boli ohľaduplní a celá činnosť v spolupráci s policajným zborom Slovenskej republiky a ostatnými členmi DHZ prebehla v poriadku, o čom svedčí samotné poďakovanie otca arcibiskupa B. Bobera, ktorý si našu činnosť váži a sme radi, že napriek tomu, že nie sme priamo prítomní na slávnosti pri poľnom oltári, predsa je cítiť našu prítomnosť.

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa za DHZ Lemešany zúčastnili a ďakujeme o. arcibiskupovi Boberovi a o. Harakaľovi za ich poďakovanie. Je to pre nás veľká výzva, aby sme v tejto činnosti nepoľavili.

Fotoalbum: