Dovoz vody pre VSD

Na žiadosť spoločnosti VSD sme v dňoch 10.10.2022-11.10.2022 doviezli vodu do zachytnej nádrže, ktorú spoločnosť rekonštruovala a potrebovali zistiť, či v niektorých miestach nepresakuje. Celkovo  sme doviezli 35 m3 vody.

Fotoalbum: