Pomôž nám ozdobiť hasičský vianočný stromček

Po úspešných dvoch ročníkoch, kedy sme mali nádherné vianočné stromčeky, vďaka vám deti, vyhlasujeme tretí ročník akcie – Pomôž nám ozdobiť hasičský vianočný stromček. Vianočný stromček už čaká na nové ozdôbky od vás 🙂 Ozdoby môžete odovzdať v škole alebo škôlke (ZŠ a MŠ Lemešany), či hodiť do schránky na našej zbrojnici.

Ak k ozdôbke pripojíte aj svoje meno a kontakt, budete zaradený do súťaže, kde jedného z vás odmeníme cenou. Tento rok vďaka občianskemu združeniu HASAM hráte o detskú elektrickú kefku značky Oral-B 😉.

Zapojením sa do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa za účelom kontaktovania výhercu.

Štatút súťaže

Trvanie: 26.11.2022 – 20.12.2022
Žrebovanie sa uskutoční: 28.12.2022

Usporiadateľ a organizátor súťaže:
Dobrovoľný hasičský zbor obce Lemešany, Lemešany 162, 082 03 Lemešany

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:
•  Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
• Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže musia účastníci odovzdať na uvedených miestach vianočnú ozdôbku na tému hasiči označenú svojím menom, triedou a kontaktom.
• Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného príspevku a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
• Výherca v súťaži v počte 1, sa určí náhodným výberom, žrebovaním.
• Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
• V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom iba 1x, teda dokopy bude len 1 výherca. Meno výhercu bude uverejnené na webovej stránke www.dhzlemesany.sk a na sociálnych sietiach spoločnosti META. Výherca nie je povinný výhru prijať.
• Výhrou je detská elektrická zubná kefka značky Oral-B.
• Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
• Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. 

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou META, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. META nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.