Technický výjazd – čistenie miestnej komunikácie

Prvý výjazd v roku 2023, ktorý bol ohlásený starostom obce, Ing. Markom Bučkom dňa 18.01.2023. Jednalo sa o technickú pomoc pri čistení miestnej komunikácie od nánosu bahna po výdatných zrážkach a následnému zaplaveniu cesty z dôvodu upchatia kanalizačnej siete.