Technický výjazd – čistenie komunikácie

Dňa 19.01.2023 sme obdržali žiadosť o prečistenie komunikácie pred stanicou Technickej kontroly na Budovateľskej ulici v Prešove. Pri tejto aktivite sme dali hneď prekontrolovať naše vozidlo, Tatra CAS 32, z dôvodu bezpečnosti.

Fotoalbum: