Technický výjazd – zaplavená pivnica

Dňa 19.01.2023 sme mali ďalší technický výjazd ohlásený starostom obce na pomoc miestnemu občanovi, ktorý žiadal o pomoc pri zaplavenej pivnici. Tomuto občanovi sme poskytli čerpadlo, aby si mohol priebežne odčerpávať vodu zo studne, ktorá je priamo prepojená potrubím s pivnicou, cez ktoré sa dostáva voda do tejto časti.