Darček k sviatku sv. Floriána

Na sviatok nášho patróna sme dostali PARÁDNY darček. Podporovať dobrovoľných hasičov sa dá aj povzbudením. Jedno nádherné povzbudenie, v podobe obrazu, sme dostali od Ivany Revúcej, žiačky odboru výtvarného spracúvania skla Spojenej Strednej školy Púchov a tiež dobrovoľnej hasičky, ktorá nám venovala nádherné umelecké spracovanie svätého Floriána. Ivka, ďakujeme!
Starobylá legenda hovorí, že Florián zachránil pred smrťou uhliara, ktorý padol do žeravého uhlia. Tak dnes, na sviatok patróna všetkých hasičov, ho prosme, aby nás chránil pred živelnými pohromami ale i pred katastrofami v medziľudských vzťahoch. Snažme sa na príhovor svätého Floriána, aby sme ako dobrovoľní hasiči nikdy nepadali do uhlia nevraživosti medzi sebou a uhlia ľahostajnosti voči ľuďom, za ktorých sme zodpovední vo svojich osobných aj profesionálnych životoch.