KMH

Práca s mládežou:

Na Základnej škole v Bátovciach funguje hasičský krúžok, kde si deti prvého aj druhého stupňa môžu osvojiť prácu hasičov a zúčastniť sa detských hasičských súťaží.

Konajú sa aj besedy žiakov s členmi Obecného hasičského zboru Bátovce, ukážky hasenia a techniky pri príležitosti Dňa detí a exkurzie v hasičskej zbrojnici.

Viac tu: https://www.hasicibatovce.com/o-nas/

Ciele klubu:

–                rozvíjanie vedomosti, praktických zručností a návykov   v jednotlivých oblastiach činnosti

s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi

–                príprava a účasť na hre Plameň

–                vybudovanie kolektívneho ducha

–                rozvoj fyzickej kondície

–                zmysluplné využitie voľného času

–                zoznamovanie sa s históriou hasičstva a obce

 

Stretávame sa:

každý druhý utorok (pred súťažou každý utorok) o 15.00 hod. v hasičskej zbrojnici v Bátovciach