Sv. omša za Hasičov a ich rodiny

Rok 2017 sme zavŕšili účasťou na sv. omši v Obišovciach, ktorá bola venovaná hasičom, ich rodinám a obetavej práci, ktorú vykonávajú.

Ďakujeme.

Fotoalbum:

Facebook
YouTube
Instagram