Ocenenie od MV SR

Dnes náš Dobrovoľný hasičský zbor Lemešany bol ocenený p. ministerkou vnútra Denisou Sakovou, generálnym sekretárom DPO SR p. Vendelínom Horvátom a prednostom Okresného úradu Emilom Chlapečkom za nezištnú pomoc poskytnutu obciam na Orave pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity v začiatku roka 2019. Ďakujeme.