Betlehemské svetlo

V sobotu 21. decembra sme už po piatykrát čakali v Kysaku na vlak so skautmi, ktorí roznášali Betlehemské svetlo po celom Slovensku. V nedeľu 22. decembra sme plamienok svetla slávnostne priniesli do kostolov našej farnosti – do farského kostola v Lemešanoch a do kostolov vo filiálkach Chabžany a Janovík, odkiaľ si ho tradičným odpálením zo sviece na sviecu odniesli ľudia do svojich domovov.

Fotoalbum: