Požiar trávnatého porastu

Dňa 15.03.2022 o 15:23 hod. sme na základe výzvy starostu obce uskutočnili výjazd k nahlasenému požiaru trávy a krovia pri Fotovoltaickej elektrárni v k.u. Lemešany. Výjazd uskutočnený s CAS32 T148 1+1. Po príjazde na miesto zásahu sme prostredníctvom KOS HaZZ Prešov požiadali o posilu ďalšej jednotky DHZO. Následne sa k nám na likvidáciu požiaru pridala vyslaná jednotka DHZO Bretejovce s technikou CAS 32 T815 1+2 a CAS15 Iveco Daily 1+2.

Ďakujeme kolegom z Bretejoviec za pomoc pri likvidácii požiaru. V tejto sezóne je to pre našu jednotku už 2 výjazd k takémuto typu požiaru, za posledný týždeň (prvý bol v sobotu 12.03.2022 – len pred troma dňami!).

Dôrazne upozorňujeme obyvateľov na veľké nebezpečenstvo pri vypaľovaní trávy, ktoré každoročne spôsobuje veľmi veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy či hospodárskych budov ale aj smrteľné zranenia.

Buďme zodpovední!

Fotoalbum: