Požiar trávnatého porastu v Chabžanoch

Dnes v nedeľu, 17.04.2022 po 18stej hodine sme prijali správu od starostu obce Lemešany o nahlásenom požiari trávy v k. u. obce Lemešany – časť Chabžany, pod lesom. Ihneď po prijatí správy bola prostredníctvom aplikácie FIREPORT zvolaná zásahová jednotka DHZO. Následne bol vykonaný výjazd s technikou CAS15 IVECO DAILY 1+1 a CAS32 T148 1+1.

Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar suchého porastu na poli o rozmere cca 10×15 m. Požiar sa vplyvom počasia uhasil do príjazdu jednotky sám.

Jednotka vykonala ešte prieskum požiaroviska či sa náhodou v okolí nevyskytujú nejaké skryté ohniská a následne sa vrátila späť na svoju základňu.

Fotoalbum: