Komu zbierku venujeme

Každý rok sa snažíme uverejniť príbehy rodín, ktorým naša zbierka pomáha. Už tradične, po štvrtýkrát sme sa rozhodli pomôcť rodinám, ktoré sú v programe organizácie Maják nádeje, ktorého hlavným predmetom je zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. Poslaním Majáku nádeje je skvalitňovanie života rodín v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, formačných aktivít, tvorivých dielní, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a materiálnej pomoci. 

Tu je krátke predstavenie pár osudov tých, ktorých príčiny životných zármutkov sú rôzne, všetci však majú niečo spoločné a to „nedostatok peňazí“. Mnohí sa zamestnajú a dokážu pracovať, ale aj pri silnej vôli a pri dnešných cenách nedokážu finančne vykryť základné veci. Oni skutky lásky naozaj potrebujú a spoliehajú sa, že im v Majáku nádeje pomôžu a že keď už bude naozaj zle, od nich vždy tašku jedla dostanú… „V poslednom období sa „majákovská rodinka“ rozrástla o dve babky, ktoré sa starajú o svoje vnúčatá. Dostali sa do situácie, keď v dôchodkovom veku prevzali rodičovské povinnosti na plný úväzok. 

Pani Vera dostala do starostlivosti vnučku po tom čo sa zistilo, že dievčatko žije v nevyhovujúcich podmienkach u svojej matky – bola v dezolátnom stave, podvyživená, mala vykĺbené chodidlá. Teraz ma Dominika už 8 rokov, ale pre pani tesne pred dôchodkom je to nesmierna fyzická záťaž starať sa o zdravé dieťa a zabezpečovať mu plnohodnotný rodinný život. Sama má zdravotné problémy a nevie si nájsť prácu, ktorá by jej umožňovala byť doma načas, keď sa vnučka Dominika vráti zo školy. Ale hľadáme prácu, aby sa pani zaradila späť do pracovného tempa a zvýšila si tak životný štandard vyšším príjmom. 

Druhá babička je už na dôchodku, ale dôchodok jej nestačí na vykrytie základných potrieb a zaplatenie nájmu. Príjem má okolo 300 € a len nájom platí 400 € a bude to viac. Veľké zdravotné problémy a strach čo s nimi bude ju zväzujú a zhoršujú jej psychický stav. Jej syn a jeho priateľka sa rozišli a žijú si ďalej ako slobodní ľudia a spoločného syna dali babke, ktorej ešte zatiaľ nebol zverený súdom do starostlivosti a teda nemá žiadne peniaze od štátu ani určené výživné. Milé chlapča má 4 roky ale ešte nerozpráva, má vážne logopedické problémy. Ale je bystrý a radostný, usmievavý. Babka zachraňuje čo sa dá. Babku volá mama a nepohne sa od nej. 

Pani Anka, ktorá má 16 ročného syna a žije s ním v podnájme. Pracuje tvrdo fyzicky ako pomocná sila v kuchyni, tiež už je v dôchodkovom veku. Nesprávnymi rozhodnutiami prišla o byt a teraz sa od čias kovidu už piatykrát musí sťahovať. Nemá miesto, ktorému môže povedať domov. Znížili jej plat lebo ľudia nechodia do reštaurácie, v ktorej pracuje. Po nociach šije, aby si aspoň čiastočne vykryla náklady za nájom. 

Ďalším je osud úplne mladulinkej vdovy s deťmi vo veku 2 a 4 roky, ktorá tragicky prišla o manžela. Zrazu celá váha starostlivosti a chodu domácnosti a splácanie hypotéky je len na nej. Pracuje ako zdravotná sestra, ale momentálne je ešte na rodičovskej.“

ZDROJ: Maják nádeje

Foto: pxhere.com