Športuj ako hasič – súťaž s pridanou hodnotou?

V sobotu, 10. júna 2023 sa v našej obci Lemešany uskutočnila súťaž  „Športuj ako hasič” (Projekt je podporený z rozpočtu PSK.). Súťaž zorganizovalo občianske združenie HASAM a uskutočnila sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou Lemešany. Deti vo veku od 4-12 rokov súťažili v troch disciplínach Rýchlosť,  Zručnosť a Vedomosť. V súťažných tímoch po troch plnili športové úlohy s prvkami hasičského športu.

Z celkového počtu 17 tímov, obec Lemešany reprezentovalo až 9 tímov a ocenenie získali:

Kategória: dievčatá 4-7 rokov
I. miesto 
II. miesto

Kategória: dievčatá 8-12 rokov
III. miesto 

Kategória: chlapci 4-7 rokov
III. miesto

Kategória: chlapci 8-12 rokov
I. miesto 

Celým športovým dňom sa niesla zdravá rivalita, ale aj veľká prajnosť a vzájomne povzbudzovanie. Každý súťažiaci bol odmenený medailou za svoj výkon a tí najlepší aj odmenou. Deti odchádzali unavené no zároveň motivované k ďalšej činnosti, nielen tej športovej, ale aj hasičskej.

Ďakujeme p. Vojtaškovi, za fotodokumentáciu priebehu súťaže.

Fotoalbum:

Aktualizované: 13.07.2023