Odovzdali sme zbierku pre Maják nádeje

Ďakujeme, stali ste sa svetlom vo svete plnom tmy, ktoré ľudia tak potrebovali! 

Každý z nás si už iste v živote prešiel niečím náročným a možno si tým náročným obdobím práve teraz prechádza. Zažívame obdobia, na ktoré spomíname radšej a obdobia, na ktoré by sme najradšej zabudli. Oboje z týchto dní nám však do života niečo dávajú. Šťastné dni nám dávajú možnosť byť vďační za to, čo máme a tie smutnejšie a ťažšie dni nám dávajú do života tie najcennejšie lekcie – lekcie pokory. Nútia nás zamýšľať sa nad sebou a nad zmyslom toho, čo v tomto svete znamenáme, lepšie povedané, čo pre tento svet znamenáme. Životný paradox totiž ukazuje, že počas tých najtemnejších dní, môžeme byť svetlom, ktoré iní potrebujú. Zdá sa, že každý nový rok je náročnejší od toho predchádzajúceho. Nepriaznivá ekonomická situácia a zdražovanie všetkého sa nejakým spôsobom dotklo snáď každého. Tých chudobnejších najviac. O to väčšiu vďaku chceme vyjadriť všetkým vám, ktorí ste sa zapojili svojím darom do vianočnej charitatívnej zbierky a stali ste sa tak svetlom v živote tých, ktorí to potrebovali najviac. Vďaka za množstvo potravín a drogérie, ktoré sa nám podarilo vyzbierať. Vďaka vám patrí aj za to, že ste sa s nami spojili a dokázali ste darovať neznámym rodinám v Majáku nádeje. Veľmi si ceníme i to, že sa každým rokom pýtate, čo je potrebné, čo chýba najviac, že reflektujete aktuálne potreby. Poďakovanie patrí aj duchovným otcom v Lemešanoch a Obišovciach, že našu výzvu každým rokom taktiež prijímajú a organizačne nám pomáhajú. Osobitne ďakujem i nášmu organizačnému tímu z DHZ Lemešany, že sa do tejto výzvy pustia, i keď vedia, čo všetko to obnáša. Rovnako ďakujeme všetkým vám, ktorí ste v anonymite pomohli s organizáciou, darom či povzbudivými slovami a podporou. 

Treba však podotknúť, že keď dobro dávame, vráti sa nám ako bumerang. Preto sa snažme byť každý deň svetlom v niekoho tme. Radujme sa zo života, smejme sa, buďme k sebe milí a obdarovávajme sa nielen materiálne, ale hlavne, dobrým slovom a úsmevom. Ani si to neuvedomíme a tento bumerang sa nám vráti, keď to budeme najviac potrebovať my sami. 

Pamätajte, že máte viac svetla, ako si myslíte, viac dobrých rád, ako viete, viac krásy, ako o nej snívate. S týmto všetkým môžete zmeniť svet. Nech je čas Vianoc naplnený požehnaním lásky a dobroty a nech ste zdrojom svetla, lásky a radosti pre ľudí okolo vás.

Požehnané Vianoce za kolektív DHZ Lemešany praje Dominika Angelovičová.

Fotoalbum: